Protectia datelor cu caracter personal

Cabinetul de avocat Bulimar Florin va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale si drepturile pe care le aveti in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR) si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor personale, in vigoare.

In conformitate cu legislatia nationala (Legea 190/2018) si europeana (Regulamentul 679/2016/UE) in vigoare, Cabinetul de avocat Bulimar Florin are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate.

Cabinetul de avocat Bulimar Florin prelucreaza datele dumneavoastra personale in conformitate cu prevederile GDPR, in calitate de operator, in conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea urmatoarelor activitati:

 • formulare de actiuni si reprezentare in instanta
 • consultanta juridica la cerere.

Daca nu sunteti de acord cu furnizarea datelor personale, Cabinetul de avocat Bulimar Florin nu poate sa realizeze serviciile juridice solicitate, etc.

Temeiul legal al prelucrării datelor:
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate pentru indeplinirea obligatiilor legale care ii revin operatorului, conform articolului 6 alin. 1 litera c) si e) din GDPR.

In masura in care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Cabinetul de avocat Bulimar Florin va solicita consimtamantul dvs. in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislatia care guvernează, in principal, activitatile derulate de Cabinetul de avocat Bulimar Florin este reprezentata de urmatoarele:

 • Codul de procedura civila
 • Codul de procedura penala

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram:
Politica privind protectia si securitatea datelor personale a Cabinetului de avocat Bulimar Florin este de a colecta numai datele personale necesare in scopurile mentionate si de a solicita persoanelor vizate sa ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare indeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrarilor sunt urmatoarele:

Pentru consultanta juridica:

 • nume, prenume
 • semnatura
 • detalii de contact – numar de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, etc.
 • alte date in functie de natura consultantei

Pentru formulare de actiuni si reprezentare in instanta.

 • nume, prenume
 • semnatura
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, etc.
 • serie si număr CI/BI
 • CNP
 • date ale altor persoane cu care exista litigii

Sursa datelor cu caracter personal
Cabinetul de avocat Bulimar Florin colecteaza date personale direct de la dumneavoastra sau de la terti (cum ar fi alte institutii ori entitati din Romaia ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucram date cu caracter personal obtinute de la terti persoane juridice, acestia din urmă au obligatia de a va furniza informatiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de catre operator si sunt comunicate urmatorilor destinatari, daca este cazul:

 • institutii/autoritati centrale si locale in vederea solutionarii cauzelor
 • instantelor de judecata in vederea formularii de actiuni si reprezentarii in instanta

Dezvaluirea datelor catre terti se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizati anterior.

Perioada de stocare a datelor personale:
Datele dumneavoastra personale sunt stocate pe perioada necesara efectuarii tuturor demersurilor intreprinse pentru sustinerea activitatilor, formulare de puncte de vedere, formularea de actiuni catre instantele de judecata competente, după care vor fi arhivate potrivit legislatiei aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. va rugam sa ne contactati direct la adresa: office[at]avocatbulimar.ro sau în scris la sediul nostru.

Pentru a vizualiza politica de cookie va rugam sa intrati aici: http://avocatbulimar.ro/politica_cookie/