Cabinetul oferă următoarele servicii:

  • consultanța juridică în domeniul dreptului contravențional, redactarea de plângere contravențională, răspuns la întampinare, apel /recurs,
  • asistență si reprezentare juridică în litigiile privind anularea proceselor verbale de contravenție,
  • demersuri pentru eliberarea certificatelor de grefă de la instanțe, legalizarea și învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoresti.