Litigii si Conflicte de munca

Cabinetul oferă următoarele servicii :

  • consultanță și redactare acte privind executarea obligaţiilor contractuale,
  • consultanță și redactare acte privind încetarea contractelor de muncă,
  • contestaţii ale deciziilor de încetare a contactului de muncă, de sancționare disciplinară, de orice modificare a contractului de muncă,
  • asistenţă şi reprezentare in litigiile dintre părți (angajat, angajator) în instanțe și în fața autorităților publice,
  • asistenţă şi reprezentare în litigiile privind accidente de muncă
  • demersuri pentru eliberarea certificatelor de grefă de la instanțe, legalizarea și învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoresti,
  • reprezentare juridică la executarea silită