Drept societar

Cabinetul oferă următoarele servicii:

  • consultanță juridică în domeniul dreptului societar, redactarea, modificarea, negocierea și efectuarea procedurilor pentru întocmirea sau încetarea contractelor comerciale,
  • redactare acte constitutive, acte adiționale, acorduri de constituire, hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor/Asociaților, contracte de vânzare-cumpărare, de închiriere, de comodat, cesiune de părți sociale etc.
  • asistentă, reprezentare juridică și redactare acte cu privire la:

– înființare societăți comerciale, asociații, persoane fizice autorizate,

– completare sau modificare obiect de activitate,

– schimbare sediu social,  denumire, emblemă,

– înființare, radiere punct de lucru,

– prelungirea sau reducerea duratei de funcționare a firmei,

– majorarea sau reducerea  de capital social,

– transmiterea, cesiunea acțiunilor sau părților sociale, după caz,

– numirea, retragerea, revocarea, prelungirea, încetarea mandatului ori modificarea datelor de identificare ale fondatorilor, asociaților, persoanelor împuternicite, reprezentanților, administratorilor, cenzorilor, auditorilor, lichidatorilor, consiliului de administrație, de supraveghere, directorii, directoratul, excluderea sau retragerea asociaților ca urmare a unei hotărâri judecătorești irevocabile,

– suspendarea sau reluarea  activitații firmei;

– fuziune, divizare, dizolvare, lichidare și radiere firmă;

– consultanță și asistență juridică pe parcursul insolvenței firmei,  contestație, recuperare creanțe în cadrul acestei proceduri, cerere de înscriere la masa credală, cerere de deschidere a procedurii insolvenței;