Cabinetul oferă următoarele servicii:

  • consultanță juridică în domeniul dreptului administrativ,
  • asistență și reprezentare în fața autorităților administrative și în fața instanței de judecată în legătura cu următoarele:

–  plângere pe cale administrativă, contestație la autoritățile emitente,

–  eliberarea, anularea  actelor administrative emise de autorități,

–  suspendare act administrativ,

– eliberarea, anularea actelor administrative emise de autorități privind asigurările sociale,

– contestarea deciziilor sau proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravențiilor, redactarea de plângere contravențională, răspuns la întâmpinare, apel /recurs