Cabinetul oferă următoarele servicii:

  • consultanță juridică cu privire la relațiile de familie, redactarea de cereri, acțiuni, întâmpinări, motive de apel și recurs, notificări, tranzacții etc.
  • asistență si reprezentare juridică in procese de:

– divorț,

– partaj,

– încredințare minori,

– stabilire domiciliu minor,

– stabilire program de vizitare minor,

– pensie de întreținere ( stabilire, majorare, reducere ),

– stabilire sau tăgada paternității,

– recunoașterea hotărârilor de divorț pronunțate în străinătate,

– demersuri pentru eliberarea certificatelor de grefă de la instanțe, legalizarea și învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoresti,

– reprezentare juridică la executarea silită