Cabinetul oferă următoarele servicii:

  • consultanța juridică în domeniul dreptului penal,
  • asistenţă – reprezentare în dosare penale în fața organelor de cercetare penală – poliţie, parchet şi în instanţele de judecată la audieri, reconstituiri, confruntări, expertize,
  • asistență/reprezentarea subiecților procesuali/părților în cursul medierii sau în procedura desfășurată în vederea împăcării sau pentru finalizarea unei proceduri prevăzută de lege care atrage stingerea acțiunii penale,
  • în faza de urmărire penală: redactare plângere penală, cerere constituire de parte civilă, memoriu, formularea de cereri, excepții, plângeri, formularea unei cereri de inițiere a acordului de recunoaștere a vinovăției, formularea plângerilor împotriva ordonanței de clasare,
  • în faza de cameră preliminară: formularea cererilor și/sau excepțiilor, formularea contestațiilor,
  • formularea cererilor de revocare/înlocuire a măsurilor preventive (arest, arest la domiciliu, control judiciar),
  • în faza de judecată: formulare cereri, redactare concluzii scrise, formularea motivelor de apel și recurs etc.,
  • demersuri pentru eliberarea certificatelor de grefă de la instanțe, legalizarea și învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoresti,
  • reprezentare juridică la executarea silită