Cabinetul oferă următoarele servicii:

  • consultanță juridică în domeniul dreptului civil, redactarea de contracte civile, cereri, acțiuni, întâmpinări, motive de apel și recurs, notificări, tranzacții, etc.
  • asistență si reprezentare juridică in procese de:

–  recuperări de creanțe,

–  somații de plată,

–  ordonanță președințială,

– cerere cu valoare redusă,

–  pretenții,

– succesiuni,

–  revendicări imobiliare,

–  evacuare,

–  grănițuiri,

–  partaje, ieșire din indiviziune,

–  anulare acte juridice și contracte civile,

–  executări silite,

–  contestație la executare,

– demersuri pentru eliberarea certificatelor de grefă de la instanțe, legalizarea și învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoresti,

– reprezentare juridică la executarea silită